1

محصول را انتخاب کنید

سرور ابری شرکتی ایران

تعداد هسته
۴ تا ۱۲ هسته
رم
۸ تا ۳۲ گیگابایت
فضای ذخیره‌سازی
۳۰ تا ۴۰۰ گیگ
بکاپ‌گیری خودکار
check
دسترسی کنسول
check
فایروال
check
نمایش گراف منابع
check
بازسازی آنی سرور
check
دسترسی VNC
check
دسترسی RDNS
check

سرور ابری سازمانی ایران

تعداد هسته
۱۲ تا ۲۴ هسته
رم
۳۲ تا ۲۵۶ گیگابایت
فضای ذخیره‌سازی
۳۰ تا ۴۰۰ گیگ
بکاپ‌گیری خودکار
check
دسترسی کنسول
check
فایروال
check
نمایش گراف منابع
check
بازسازی آنی سرور
check
دسترسی VNC
check
دسترسی RDNS
check
2

CPU Cores

4
3

RAM [MB]

8192MB
4

SSD Disk Size [GB]

30GB
5

ترافیک

مجموع دانلود و آپلود بر اساس گیگابایت
100GB
6

OS Template *

7

SSH Keys


کلید SSH جدید را وارد کنید
8

افزونه

9

نام/دامنه سرویس

10

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

444,400 تومان ماهانه