1

محصول را انتخاب کنید

ConfigServer eXploit Scanner (cxs)

cPanel/WHM
check
DirectAdmin
check
Plesk
check
License
Lifetime

لایسنس DirectAdmin اشتراکی

لایسنس DirectAdmin Pro اشتراکی

لایسنس cPanel Cloud اشتراکی

لایسنس cPanel Metal اشتراکی

لایسنس LiteSpeed 2 CPU اشتراکی

لایسنس LiteSpeed 4 CPU اشتراکی

لایسنس LiteSpeed Elite اشتراکی

لایسنس CloudLinux اشتراکی

لایسنس CloudLinux Pro اشتراکی

لایسنس Imunify360 اشتراکی

لایسنس Plesk VPS اشتراکی

لایسنس Plesk Dedicated اشتراکی

لایسنس OSM اشتراکی

لایسنس MFSE اشتراکی

لایسنس فایروال سخت افزاری

2

نام/دامنه سرویس

3

استفاده از کد تخفیف

مجموع پرداختی این صورتحساب:

2,090,000 تومان