کولوکیشن

سینداد با ارائه فضای اشتراکی در دیتاسنتر‌های متعدد از با کیفیت‌ترین برند‌ها در این حوزه، برای شما تجربه یک شبکه Redundant و High Available را فراهم می‌کند. شما می‌توانید تجهیزات خود را به صورت مجزا در این دیتاسنتر‌ها مستقر و توزیع کنید، و یا یک رک، یا نیم رک اختصاصی برای خود اجاره کنید.