2

CPU

3

تعداد پردازنده *

بر روی این سرور دو عدد پردازنده قابل نصب است. تعداد مورد نیاز را انتخاب نمایید.
1
4

ماژول رم *

این سرور از رم DDR4 پشتیبانی می‌کند. مدل ماژول رم برای نصب بر روی این سرور را انتخاب کنید.
5

تعداد ماژول رم *

حداکثر ۲۴ عدد ماژول رم بر روی سرور DL360 Gen9 نصب می‌شود. تعداد مورد نیاز را انتخاب کنید.
6

Storage #1

7

Storage #2

8

Storage #3

9

Storage #4

10

Storage #5

11

Storage #6

12

Storage #7

13

Storage #8

14

NVMe Storage

15

زیرمحصول

16

نام/دامنه سرویس

17

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

5,613,500 تومان ماهانه