1

محصول را انتخاب کنید

میزبانی وب - بسته وردپرس یک

فضا
5GB
پهنای باند (ماهانه)
50GB
تعداد پارک دامنه
2
CloudLinux
check

میزبانی وب - بسته وردپرس دو

فضا
10GB
پهنای باند (ماهانه)
1TB
تعداد پارک دامنه
4
CloudLinux
check

میزبانی وب - بسته وردپرس سه

فضا
20GB
پهنای باند (ماهانه)
2TB
تعداد پارک دامنه
8
CloudLinux
check
2

افزونه

3

نام/دامنه سرویس

4

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

229,900 تومان ماهانه