1

محصول را انتخاب کنید

2

درایوها *

ساختار درایو‌های پیش‌فرض که بر روی پلن ارائه می‌شود را به صورت دلخواه انتخاب کنید
3

پیکربندی RAID

نحوه RAID درایوها را شرح دهید

4

OS *

سیستم عامل مورد نظر برای نصب بر روی این سرور را انتخاب کنید
5

سیستم‌عامل (سایر)

سیستم عامل و نسخه مورد نظر را وارد کنید.

6

زیرمحصول

7

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

6,048,900 تومان ماهانه