1

محصول را انتخاب کنید

G9 Basic-1

Server
DL360 Gen9 8SFF
CPU
1x E5-2680v4 (28C/56T)
Memory
2x 16GB DDR4 2133P
Storage
2x 500GB SATA SSD
Network
10Gbps
M.2 NVMe
Optional

G9 Basic-2

Server
DL360 Gen9 8SFF
CPU
2x E5-2680v4 (28C/56T)
Memory
4x 16GB DDR4 2133P
Storage
2x 500GB SATA SSD
Network
10Gbps
M.2 NVMe
Optional

G9 Basic-3

Server
DL360 Gen9 8SFF
CPU
2x E5-2680v4 (28C/56T)
Memory
4x 32GB DDR4 2400T
Storage
2x 1TB SATA SSD
Network
10Gbps
M.2 NVMe
Optional

G9 Pro-1

Server
DL360 Gen9 8SFF
CPU
2x E5-2690v4 (14C/28T)
Memory
4x 32GB DDR4 2400T
Storage
4x 1TB SATA SSD
Network
10Gbps
M.2 NVMe
Optional

G9 Pro-2

Server
DL360 Gen9 8SFF
CPU
2x E5-2690v4 (14C/28T)
Memory
8x 32GB DDR4 2400T
Storage
6x 1TB SATA SSD
Network
10Gbps
M.2 NVMe
Optional

G9 HPC-1

Server
DL360 Gen9 8SFF
CPU
2x E5-2696v4 (44C/88T)
Memory
8x 32GB DDR4 2400T
Storage
2x 1.92TB SAS 12G SSD
Network
10Gbps
M.2 NVMe
Optional

G9 HPC-2

Server
DL360 Gen9 8SFF
CPU
2x E5-2696v4 (44C/88T)
Memory
16x 32GB DDR4 2400T
Storage
4x 1.92TB SAS 12G SSD
Network
10Gbps
M.2 NVMe
Optional

G9 Storage-1

Server
DL360 Gen9 4LFF
CPU
2x E5-2680v4 (14C/28T)
Memory
4x 16GB DDR4 2133P
Storage
2x 8TB 6G SAS HDD
Network
10Gbps
M.2 NVMe
Optional

G9 Storage-2

Server
DL360 Gen9 4LFF
CPU
2x E5-2680v4 (14C/28T)
Memory
4x 32GB DDR4 2400T
Storage
2x 250GB SSD + 2x 10TB SAS
Network
10Gbps
M.2 NVMe
Optional

G9 Storage-3

Server
DL360 Gen9 4LFF
CPU
2x E5-2680v4 (14C/28T)
Memory
4x 32GB DDR4 2400T
Storage
2x 250GB SSD + 2x 14TB 12G SAS
Network
10Gbps
M.2 NVMe
Optional

G9 Storage-4

Server
DL380 G9 12LFF
CPU
2x E5-2680v4 (14C/28T)
Memory
2x 32GB DDR4 2400T
Storage
2x 250GB SSD + 10x 14TB 12G SAS
Network
10Gbps
M.2 NVMe
Optional

G9 Storage-5-SSD

Server
DL380 G9 24SFF
CPU
2x E5-2680v4 (14C/28T)
Memory
2x 32GB DDR4 2400T
Storage
2x 250GB SSD + 8x 1.92TB 12G SAS SSD
Network
10Gbps
M.2 NVMe
Optional
2

OS *

سیستم عامل مورد نظر برای نصب بر روی این سرور را انتخاب کنید
3

سیستم‌عامل (سایر)

سیستم عامل و نسخه مورد نظر را وارد کنید.

4

RAM

5

Storage

6

Other

500GB M.2 NVMe ( 1,500,000 تومان ماهانه )
Extra 10G Uplink ( 300,000 تومان ماهانه )
64GB SD Card (170 MB/s) ( 100,000 تومان ماهانه )
7

IP *

8

Hardware Raid Configuration

در این قسمت می‌توانید RAID سخت‌افزاری مد نظر هارد‌ها رو شرح دهید.

9

افزونه

10

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

33,000,000 تومان ماهانه