1

محصول را انتخاب کنید

2

OS *

سیستم عامل مورد نظر برای نصب بر روی این سرور را انتخاب کنید
3

سیستم‌عامل (سایر)

سیستم عامل و نسخه مورد نظر را وارد کنید.

4

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

6,222,810 تومان ماهانه