1

محصول را انتخاب کنید

سرور اختصاصی ایران - بسته A

Server
DL360p Gen8
CPU
1 x E5-2650v2
Memory
1 x 16GB DDR3
Storage
500GB SATA SSD
Network
10G

سرور اختصاصی ایران - بسته B

Server
DL360p Gen8
CPU
1 x E5-2650v2
Memory
2 x 16GB DDR3 (32GB)
Storage
500GB SATA SSD
Network
10G

سرور اختصاصی ایران - بسته C

Server
DL360p Gen8
CPU
2 x E5-2650v2
Memory
4 x 16GB DDR3 (64GB)
Storage
1TB SATA SSD
Network
10G

سرور اختصاصی ایران - بسته D

Server
DL360p Gen8
CPU
2 x E5-2650v2
Memory
6 x 16GB DDR3 (96GB)
Storage
1TB SATA SSD
Network
10G

سرور اختصاصی ایران - بسته E

Server
DL360p Gen8
CPU
2 x E5-2650v2
Memory
8 x 16GB DDR3 (128GB)
Storage
2TB SATA SSD
Network
10G

سرور اختصاصی ایران - بسته F

Server
DL360p Gen8
CPU
2 x E5-2650v2
Memory
16 x 16GB DDR3 (256GB)
Storage
2TB SATA SSD
Network
10G
2

OS *

سیستم عامل مورد نظر برای نصب بر روی این سرور را انتخاب کنید
3

سیستم‌عامل (سایر)

سیستم عامل و نسخه مورد نظر را وارد کنید.

4

Storage *

5

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

1,960,910 تومان ماهانه